Витяг з Правил прийому

до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2018 році щодо вступу кандидатів на навчання на місцях державного замовлення для здобуття ступеню освіти бакалавр

1. Провадження освітньої діяльності у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі – академія) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, від 23 грудня 2016 року.

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Національній академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

3. Національна академія здійснює підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Державній прикордонній службі України за відповідними програмами підготовки громадян з повною загальною середньою освітою, за результатами незалежного оцінювання знань з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, балів за особливі успіхи, рівня їх фізичних здібностей, які пройшли професійно-психологічний відбір та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу.

Напрями підготовки

Перелік вступних випробувань та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Всі напрями підготовки

Українська мова та література – 100 балів

Творчий конкурс оцінка рівня фізичної підготовки – 100 балів

Психологія

Біологія – 100 балів

Математика або Іноземна мова (англійська або німецька або французська) – 100 балів

Філологія

Іноземна мова (англійська або німецька або французська) – 100 балів

Історія України або Географія- 100 балів

Право

Історія України – 100 балів

Математика або Іноземна мова (англійська або німецька або французська) – 100 балів

Правоохоронна діяльність

Історія України – 100 балів

 

Телекомунікації

Математика- 100 балів

Фізика або Іноземна мова (англійська або німецька або французська) – 100 балів

Автомобільний транспорт

Математика – 100 балів

Фізика або Іноземна мова (англійська або німецька або французська) – 100 балів

Безпека державного кордону

Історія України – 100 балів

Математика або Іноземна мова (англійська або німецька або французська) – 100 балів

4. Прийом особових справ, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування кандидатів на навчання за державним замовленням для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр денної форми навчання(курсант-військовослужбовець) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ступеню освіти молодший бакалавр проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та формування навчальних справ в окремих регіональних центрах комплектування Держприкордонслужби України, органах охорони ДК (органів центрального підпорядкування)

З 01.01 по 01.06.2018 року (цивільна молодь та військовозобов’язані),

 

Терміни прийому навчальних справ приймальною комісією

до 25 червня 2018 року

Проведення медичних оглядів та професійно-психологічного обстеження

До 11 липня 2018 року

Прийом заяв та документів – реєстрація (відповідно до окремого плану)

З 12 липня

до 18:00 16 липня 2018 року

Заходи конкурсного відбору (відповідно до окремого плану)

з 13 до 18 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування

Не пізніше 12.00 20 липня 2018 року

Виконання вимог до зарахування

Не пізніше 18.00 22 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 18.00 23 липня 2018 року

5. Кандидати на навчання, що виявили бажання вступити до академії як курсанти-військовослужбовці, для оформлення навчальної справи подають заяву до окремих регіональних центрів комплектування Державної прикордонної служби України, відповідальних осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2018 року.

5.1. Навчальна справа кандидата в себе включає:

заяву (рапорт); анкету; автобіографію; копію свідоцтва про народження; копію 1–2-ї, 10–11-ї сторінок паспорта громадянина України(або копію обох сторін паспорту у вигляді ID-карти); копію приписного свідоцтва (військового квитка); копію реєстраційного номеру облікової карти платника податків; копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього, завірені у встановленому порядку; копії документів на пільги, що встановлені законодавством України; характеристику з місця навчання (роботи, служби); шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; завірену, в установленому порядку згоду обох батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту, якщо на момент вступу кандидату не виповнилось 18 років; 2 чистих поштових конверти з марками; згоду на обробку персональних даних;

довідку Управління інформаційного забезпечення Головного управління Національної поліції (форма ІП-1);

витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців (для повнолітніх осіб);

висновок за результатами професійно-психологічного обстеження кандидата на навчання;

оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком до справи: довідка військово-лікарської комісії, медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о) з дня народження, картка медичного огляду кандидата, що вступає у військовий навчальний заклад; медична довідка «Про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (ф. 122-2) – для оформлення допуску до державної таємниці, сертифікат «Про проходження профілактичного наркологічного огляду» (форма №140/о);

 

5.2. Навчальні справи кандидатів з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Державної прикордонної служби України оформлюється відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 07 лютого 2011 року № 74 з врахуванням переліку документів, що визначені у п.5.1.

5.3. Оформлені навчальні справи вступників направляються до приймальної комісії в установленому порядку та визначені Правилами прийому терміни. Навчальні справи, які надійшли з неповним переліком вищевказаних документів, з порушенням зазначених вимог та термінів, приймальною комісією не розглядаються та повертаються до відповідних органів і підрозділів.

6. Вступники за державним замовленням для реєстрації та проходження заходів професійного відбору прибувають за викликом приймальної комісії і приписом окремого регіонального центру комплектування Держприкордонслужби України. Термін прибуття до академії – згідно з датою, зазначеною у виклику.

7. Вступники особисто подають заяву у паперовій формі для участі у конкурсному відборі.

7.1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької та німецької мов. Оцінки з англійської, французької та німецької мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

7.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; копію реєстраційного номера облікової карти платника податків.

8. Кандидати на навчання за державним замовленням (курсант-військовослужбовець) в обов’язковому порядку проходять медичний огляд, професійно-психологічне обстеження та оцінку рівня фізичної підготовки.

Результати проходження заходів професійного відбору оголошуються в день проведення або не пізніше наступного дня.

8.1. Порядок проходження медичного огляду визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 6 травня 2009 року № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року № 570/16586 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 серпня 2016 року № 804) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2016 року № 1285/29415 (далі – наказ №333).

Первинний медичний огляд кандидатів на навчання з числа цивільних осіб і військовослужбовців проводиться постійно діючими гарнізонними (госпітальними) військово-лікарськими комісіями клінічних госпіталів Держприкордонслужби ( м. Київ, Одеса, Львів). Остаточний медичний огляд вказаних вище осіб проводиться тимчасово діючою військово-лікарською комісією академії.

Придатними до навчання у академії вважаються кандидати, які за станом здоров’я визнані придатними до військової служби у Держприкордонслужбі України з урахуванням таблиць додаткових вимог до стану здоров’я наказу № 333.

За результатами проведеного медичного огляду приймається постанова військово-лікарської комісії, яка заноситься в картку медичного огляду кандидата на навчання в академії, паспорт здоров’я (медичну книжку) військовослужбовця та в книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії.Картки медичного огляду кандидатів, які зараховані на навчання до академії, зберігаються в особових справах курсантів (слухачів).

8.2. Порядок оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів (фізична культура) визначений Настановою з фізичної підготовки в Прикордонних військах України, затвердженою наказом Голови Держкомітету – Командувача Прикордонних військ України № 538 від 27 листопада 1999 року (зі змінами та доповненнями, які внесені наказом Голови Держкомітету № 695 від 8 грудня 2000 року).

Оцінка рівня фізичної підготовки вступників обов’язкова та визначається за результатами практичного виконання трьох вправ:

для осіб чоловічої статі: для осіб жіночої статі:

біг на 100 м- № 10; біг на 100 м- № 10;

підтягування на перекладині - № 6; комплексна силова вправа - № 7;

біг на 3 000 м- № 2; біг на 1 000 м- № 1.

Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється. Результати оцінюються сумою балів та переводяться в 100–200бальну шкалу оцінювання. Порядок нарахування балів відображено в додатку Правил прийому. Кандидати, які не виконали вимоги та не набрали 100 балів і вище - до подальшої участі у конкурсному відборі не допускаються.

8.3. Професійно-психологічне обстеження проводиться відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України: попередній - в регіональних управліннях, окремих регіональних центрах комплектування;

основний – в Національній академії до початку реєстрації.

За результатами професійно-психологічного обстеження робиться висновок щодо ступеня професійно-психологічної придатності вступника до навчання в академії.

9. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії. Подані оригінали документів зберігаються у академії протягом усього періоду навчання.

Кандидати, які без поважних причин не з’явилися на заходи професійного відбору у зазначений планом проведення професійного відбору час, а також ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня (100 бали за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), та ті, які забрали документи після дати закінчення - прийому документів, до участі в подальших заходах професійного відбору і в конкурсі не допускаються.
Проїзд, проживання, харчування в період вступу кандидатів з числа цивільної молоді, випускників військових ліцеїв здійснюється за рахунок власних коштів.

  1. Приймальна комісія працює протягом року у робочі дні з 09.00 до 18.00;під час проведення вступної кампанії – у робочі дні з 9.00 до 18.00, у суботу – з 9.00 до 15.00, у неділю – з 9.00 до 12.00.

 

 

 


  

З питань щодо вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України звертатися до 
офіцерів Окремого регіонального центру комплектування за обласним місцем проживання
перейти
 
Сайт Національної Академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
http://nadpsu.edu.ua/
 
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ( та інші документи)
до Національної Академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького