Умови прийняття громадян України на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України

Прийняття громадян України на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України на посади рядового, сержантського та старшинського складу здійснюється на підставі Законів України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про Державну прикордонну службу України". Для комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями військової служби за контрактом центрами комплектування Державної прикордонної служби України здійснюється  добір кандидатів.

Метою проведення заходів з добору кандидатів на військову службу за контрактом є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, розумових, професійних та інших особистих якостей, соціальної поведінки й мотивації кандидатів для визначення їхньої придатності до проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України.

Добір здійснюється з комплексним використанням медичного, фізіологічного, педагогічного та психологічного критеріїв та складається з таких видів: соціальний, медичний, професійно-психологічний, освітній ( за загальноосвітнім та професійним рівнем підготовки) та добір за станом фізичної підготовки.

 

Добір кандидатів на військову службу за контрактом для комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється з:

громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту  і не проходили строкову військову службу;

військовозобов’язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком  від 18 до 50 років.

 
 

Вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом до прикордонної служби України

 

Кандидати, які добираються для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі, повинні:

 • За фізичним розвитком і станом здоров'я - бути придатними до військової служби в Державній прикордонній службі України.

Пройти професійно-психологічний  відбір.

За освітою:

 • мати повну загальну середню, вищу або професійно-технічну освіту – для громадян призовного віку, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом без проходження строкової військової служби.
 • мати кваліфікацію, що споріднена або відповідає військово-обліковій  спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;
 • мати військово-облікову спеціальність, отриману під час проходження строкової військової служби, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;
 •  

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом на посади інспекторів прикордонної служби:

 • мати відмінну зорову та слухову пам'ять;
 • уміти діяти нестандартно, швидко приймати рішення в обстановці, що змінюється;
 • бути готовими до індивідуального виконання завдань;
 • мати самовладання та витримку;  
 • уміти виділити в інформації головне;
 • бути витривалими при довгострокових фізичних навантаженнях;
 • мати високий рівень відповідальності;
 • мати здатність приймати відповідні до ситуації рішення;
 • мати здатність швидко переключатися з одного виду діяльності на інший (швидка зміна спрямованості уваги).
 •  

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для морської охорони Державної прикордонної служби України:

 • придатність за станом здоров'я до служби на надводних кораблях;
 • добрий фізичний розвиток, уміння плавати;
 • відповідність наявної кваліфікації  війсь­ково-обліковій спеціальності.

 

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом, для проходження служби на посадах фахівців кінологів:

 • володіти знаннями, вміннями і навичками з методики і техніки дресирування та тактики використання розшукового (спеціального) собаки;
 • володіти навичками надання першої ветеринарної допомоги хворому собаці;
 • мати, як правило,  кваліфікацію кінолога за певним напрямом підготовки;
 • уміти організовувати та правильно утримувати, годувати та зберігати службового собаку в різних умовах.

 

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для проходження служби на посадах фахівців зв'язку і автоматизації:

 • мати відповідну кваліфікацію або військово-облікову спеціальність;
 • знати призначення, тактико-технічні характеристики основних сучасних засобів зв'язку;
 • володіти навичками практичної підготовки станції до роботи, уміти її лагодити і забезпечити зв'язок у відповідних режимах;
 • уміти вимірювати електричні характеристики та основні параметри апаратури, ліній, каналів зв'язку, оцінювати їх та регулювати;
 • володіти навичками виявлення та усунення простих несправностей основ­ного і допоміжного обладнання станції;
 • знати порядок і методику проведення технічного обслуговування засобів зв'язку.

 

Військовослужбовці за контрактом згідно чинного законодавства мають такі пільги:

– щорічна одноразова матеріальна допомога у розмірі посадового окладу  та окладу за військовим званням;

- щорічна грошова допомога у разі вибуття у чергову відпустку на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;

- щорічна грошова винагорода за зразкове виконання службових обов’язків;

- грошова допомога під час переїзду до нового місця служби на військовослужбовців та членів їхньої родини;

- залежно від займаних посад та умов служби – додаткові грошові виплати;

-  для військовослужбовців за контрактом, які проходять службу в підрозділах кордону, щорічна обов’язкова відпустка тривалістю  від 30 до  45 діб;

- для військовослужбовців за контрактом, які проходять службу в підрозділах кордону пільгове обчислення загального стажу у співвідношенні 1:1,5;

- можливість кар’єрного росту та навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України;

- можливість навчання на заочному відділенні цивільних вищих навчальних закладів.