Умови прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького у 2016 році

за напрямами підготовки
«Філологія», «Право», 
«Правоохоронна діяльність»,«Автомобільний транспорт», «Охорона та захист державного кордону»,«Психологія»,«Телекомунікації»,

     Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького готує офіцерів за бюджетною формою навчання для Державної прикордонної служби України за наступними напрямами підготовки: за напрямом підготовки «Філологія», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Автомобільний транспорт», «Охорона та захист державного кордону», «Охорона та захист державного кордону»,«Психологія»,«Телекомунікації», термін навчання – 4 роки. Випускники отримують кваліфікацію – бакалавр. В подальшому за бажанням отримують кваліфікацію – спеціаліст, ще 1 рік навчання. Випускники забезпечуються місцем несення служби в органах охорони державного кордону ДПСУ. Випускникам академії присвоюються військові звання відповідно до «Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України», затвердженим Указом Президента України від 07.11.2001. № 1053. Згідно із Законом України «Про освіту» видається диплом державного зразка про здобуття вищої освіти за відповідним напрямом підготовки (спеціальності).

До академії приймаються:

- цивільна молодь чоловічої статі віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
- військовослужбовці, військовозобов’язані, які не мають офіцерських звань, віком від 18 до 23 років;
за рішенням Голови Державної прикордонної служби України до академії приймаються особи жіночої статі віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік вступу на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов’язані жіночої статі віком від 18 до 23 років (Указ Президента України від 25.04.2002. № 381/2002 «Про внесення зміни до Указу Президента України» від 07.11 2001. № 1053). 
     Громадяни, які виявили бажання вступити на навчання до академії за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, з 1 січня до 1 червня року вступу подають заяву представнику Державної прикордонної служби України за місцем проживання.

Документи, що подаються абітурієнтом для оформлення особової справи:

- заяву (рапорт); анкету; автобіографію;
- копію свідоцтва про народження; копію 1–2-ї, 10–11-ї сторінок паспорта громадянина України;
- копію ідентифікаційного коду;
- копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (копія документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього, завірені у встановленому порядку, а випускники навчальних закладів року вступу до академії додають довідку про підсумкову успішність за 1-й семестр та поточну – за 2-й семестр навчання поточного року;
- копію документа на пільги, установлені законодавством України;
- характеристику з місця навчання (роботи або служби);
- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
- копію службової картки (для військовослужбовців);
- завірену в установленому порядку згоду батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту, якщо на момент вступу не виповнилось 18 років;
- довідку встановленого зразка МВС (форма ІП - 1);
- 2 чистих поштових конверти з марками. 
Медичні документи, а саме:
- картку медичного огляду кандидата, що вступає у військовий навчальний заклад;
- сертифікат «Про проходження профілактичного наркологічного огляду» (форма № 140);
- медична довідка «Про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (форма № 122-2) формуються окремим додатком до справи.

Кандидати, які вступають до академії на обраний напрям підготовки, подають такі сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з мінімальною кількістю балів з профільних загальноосвітніх предметів, з якими кандидат допускається до участі у конкурсі щодо зарахування (інформація 2016 року):

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

 

Код

Назва

Інженерно-технічний АТ (курсант, цивільна молодь, військовослужбовці)

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Математика

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Фізика

0,2

 

100

4. Іноземна мова (Англійська мова, Французька, Німецька)

0,2

 

100

4. Історія України

0,2

 

100

Іноземних мов та гуманітарних дисциплін ІМ (курсант, цивільна молодь, військовослужбовці)

035

Філологія

Англійська мова

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Іноземна мова (Англійська мова )

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Історія України

0,2

 

100

4. Географія

0,2

 

100

035

Філологія

Німецька мова

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Іноземна мова (Німецька мова )

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Історія України

0,2

 

100

4. Географія

0,2

 

100

Охорона та захист державного кордону ОЗДК (курсант, цивільна молодь, військовослужбовці)

252

Безпека державного кордону

Безпека державного кордону

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Історія України

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Математика

0,2

 

100

4. Іноземна мова (Німецька мова )

0,2

 

100

 Правоохоронної діяльності (курсант, цивільна молодь, військовослужбовці)

081

Право

Право

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Історія України

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Математика

0,2

 

100

4. Іноземна мова (Англійська,Німецька,Французька  мова)

0,2

 

100

081

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Історія України

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Математика

0,2

 

100

4. Іноземна мова (Англійська,Німецька,Французька  мова)

0,2

 

100

Психологія (курсант, цивільна молодь, військовослужбовці)

053

Психологія

Психологія

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Історія України

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Біологія

0,2

 

100

4. Іноземна мова (Англійська, Німецька,Французька  мова)

0,2

 

100

Телекомунікації(курсант, цивільна молодь, військовослужбовці)

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова та література

0,2

0.1

100

2. Математика

0,25

 

100

3. Творчий конкурс. Оцінка рівня фізичної підготовки

0,25

 

124

4. Фізика

0,2

 

100

4. Іноземна мова (Англійська,Німецька,Французька  мова)

0,2

 

100

4. Історія України

0,2

 

100

 

     Сертифікати з непрофільних предметів нижче встановленого рівня 100 балів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів) приймальною комісією академії не приймаються. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим.
     Кандидати, які без поважних причин не з’явилися на заходи професійного відбору у зазначений планом проведення професійного відбору час, а також ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня (100 бали за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), та ті, які забрали документи після дати закінчення - прийому документів, до участі в подальших заходах професійного відбору і в конкурсі не допускаються.
     Проїзд, проживання, харчування в період вступу кандидатів з числа цивільної молоді, випускників військових ліцеїв здійснюється за рахунок власних коштів. 

 

З питань щодо вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України звертатися до 
офіцерів Окремого регіонального центру комплектування за обласним місцем проживання
перейти
 
Сайт Національної Академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
http://nadpsu.edu.ua/
 
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ( та інші документи)
до Національної Академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького